Vaillant plinski aparat turboMAG

12_rata_24m_garancije

 

 

[tx_button style=”default” text=”Plinski protočni grijač tople vode MAG pruža korisniku veliku udobnost zahvaljujući protočnom načelu, te modulirajućem plameniku. Voda koja protiče zagrijava se na namještenu konstantnu temperaturu toliko dugo dok se troši topla voda. Vrhunske performanse, povećana efikasnost, maksimalna pouzdanost te mala potrošnja plina osnovne su odlike novog MAG uređaja.” url=”” color=”#dd3333” textcolor=”#ffffff” target=”self”]

Plinski protočni grijači vode

Korištenjem protočnog grijača vode korisniku je na raspolaganju velika udobnost. Zahvaljujući protočnom načelu te modulirajućem plameniku, voda koja protiče zagrijava se na namještenu konstantnu temperaturu toliko dugo dok se troši topla voda. Protočni grijač smješta se u blizini mjesta potrošnje i neovisno o sistemu grijanja brine o udobnom korištenju vode. U ponudi su dvije varijante: uređaj s priključkom na dimnjak – atmoMAG, te fasadna verzija – turboMAG.

 • Ovisno o modelu, protok tople vode od 11 i 14 litara/min
 • Izvedba sa pripalnim plamenom (XZ) ili s direktnim startom (XI; GX)
 • Priključak na dimnjak (atmoMAG) ili fasadna izvedba (turboMAG)
 • Regulator protoka i temperature vode
 • Modulirajući plamenik

Share this product


Notice: Undefined offset: 0 in /home/httpd/docs/lukftp/wordpress/wp-content/themes/luk/functions.php on line 228

Notice: Undefined variable: html in /home/httpd/docs/lukftp/wordpress/wp-content/themes/luk/functions.php on line 242
Plinski uređaji za grijanje i pripremu tople vode

Poput svih Vaillantovih proizvoda, nova generacija plinskog protočnog grijača vode atmoMAG/turboMAG predstavlja kombinaciju njemačke kvalitete i više od 140 godina tradicije u unapređenju tehnologije pripreme potrošne tople vode. Vrhunske performanse, povećana efikasnost, maksimalna pouzdanost, jednostavno korisničko okruženje te mala potrošnja plina osnovne su odlike novog MAG uređaja. Plinski protočni grijač tople vode MAG pruža korisniku veliku udobnost zahvaljujući protočnom načelu, te modulirajućem plameniku. Voda koja protiče zagrijava se na namještenu konstantnu temperaturu toliko dugo dok se troši topla voda.

[tx_row]
[tx_column size=”1/2”]

Uređaji turboMAG rade neovisno od zraka u prostoru u kojemu se nalaze, zahvaljujući komori s podpritiskom, te ventilatoru putem kojega se prisilno odvode dimni plinovi, te se vrši usis zraka za izgaranje plina. Za rad uređaja neophodno je osigurati priključak na električnu mrežu (220V/50Hz), te predvidjeti odgovarajući zrako/dimovodni sistem sukladno uslovima instalacije. turboMAG uređaj predstavlja kombinaciju vrhunskog dizajna s jednostavnim korisničkim okruženjem, te visokom efikasnošću u pripremi potrošne tople vode. Kompaktne dimenzije uređaja sa zaslonom koji je osjetljiv na dodir te integriranim funkcijskim ikonama, omogućiti će jednostavno rukovanje te podešavanje uređaja (uključivanje/isključivanje, odabir temperature vode, mod rada i sl.). U slučaju bilo kakve smetnje, korisnik će biti odmah obaviješten putem dijagnostičkog moda. U ponudi su tri modela po pitanju snage: 11, 14 te 16 litara protoka tople vode u minuti koji će osigurati odgovarajući komfor tople vode na izljevnom mjestu.

Dodatno, uređaj posjeduje odabir odgovarajućeg moda rada ovisno o tome da li je riječ o tuširanju ili o punjenju kade. Ukoliko je riječ o punjenju kade, korisnik će odabrati željenu temperaturu te količinu vode te će zvučnim signalom biti obaviješten kada je zadatak obavljen.

Vaillant turboMAG

 • tri modela s protokom 11, 14 i 16 lit/min.
 • „Slim dizajn“ te kompaktne dimenzije uređaja
 • novi koncept rukovanja putem zaslona na dodir te detaljnom dijagnostikom
 • modulirajući plamenik sa širokim modulacijskim područjem 25 do 100% te tri stepena rada u zavisnosti od tražene temperature vode
 • mogući rad s minimalnim protokom od 2,5 lit/min
 • ventilator s modulacijskim upravljanjem
 • precizno namiještanje željene temperature tople vode
 • odabir načina rada: tuširanje ili punjenje kade
 • električni grijač (pribor) kao opcija zaštite od smrzavanja
 • certificirani zrako-dimodovni sistem za odvođenje dimnih plinova te usis zraka Ø 60/100 mm, Ø 80/125 mm te Ø 80/80 mm
 • mogući rad na ukapljeni plin

[/tx_column]
[tx_column size=”1/2”]

naljepnica

[/tx_column]
[/tx_row]

Tabela sa pregledom tehničkih podataka

 

 turboMAG 11-2/0 14-2/0 16-2/0
Područje nazivnog toplinskog učinka kod 80/60 ºC 19,5kW  23,7kW
Količina istjecanja tople vode kod ΔT=45 K *  6,5l/min 8l/m
Minimalan protok za pripremu tople vode  2,5l/min  2,5l/min  2,5l/min
Potrošnja plina kod nazivnog toplinskog učinka – zemni plin 2,34m3 /h 2,84m3 /h
Potrošnja plina kod nazivnog toplinskog učinka – propan/butan  1,78kg/h  2,12kg/h
Priključak za dovod zraka i odvod dimnih plinova  60/100mm 60/100mm 60/100mm
Dimenzije uređaja (vxšxd)  682x352x266 682x352x266 682x352x266
 Vrsta zaštite IP X4 D IP X4 D  IP X4 D
Proizvođač

Vaillant

Snaga uređaja

19kW, 24kW, 31kW


Notice: Undefined offset: 0 in /home/httpd/docs/lukftp/wordpress/wp-content/themes/luk/functions.php on line 339