Vaillant plinski aparat atmoMAG

12_rata_24m_garancije

 

 

[tx_button style=”default” text=”Plinski protočni grijač tople vode MAG pruža korisniku veliku udobnost zahvaljujući protočnom načelu, te modulirajućem plameniku. Voda koja protiče zagrijava se na namještenu konstantnu temperaturu toliko dugo dok se troši topla voda. Vrhunske performanse, povećana efikasnost, maksimalna pouzdanost te mala potrošnja plina osnovne su odlike novog MAG uređaja.” url=”” color=”#dd3333” textcolor=”#ffffff” target=”self”]

Plinski protočni grijači vode

Korištenjem protočnog grijača vode korisniku je na raspolaganju velika udobnost. Zahvaljujući protočnom načelu, te modulirajućem plameniku, voda koja protiče zagrijava se na namještenu konstantnu temperaturu toliko dugo dok se troši topla voda. Protočni grijač smješta se u blizini mjesta potrošnje i neovisno o sistemu grijanja brine o udobnom korištenju vode. U ponudi su dvije varijante: uređaj s priključkom na dimnjak – atmoMAG, te fasadna verzija – turboMAG.

 • Ovisno o modelu, protok tople vode od 11 i 14 litara/min
 • Izvedba sa pripalnim plamenom (XZ) ili s direktnim startom (XI; GX)
 • Priključak na dimnjak (atmoMAG) ili fasadna izvedba (turboMAG)
 • Regulator protoka i temperature vode
 • Modulirajući plamenik

Share this product


Notice: Undefined offset: 0 in /home/httpd/docs/lukftp/wordpress/wp-content/themes/luk/functions.php on line 228

Notice: Undefined variable: html in /home/httpd/docs/lukftp/wordpress/wp-content/themes/luk/functions.php on line 242
Plinski uređaji za grijanje i pripremu tople vode

Poput svih Vaillantovih proizvoda, nova generacija plinskog protočnog grijača vode atmoMAG/turboMAG predstavlja kombinaciju njemačke kvalitete i više od 140 godina tradicije u unapređenju tehnologije pripreme potrošne tople vode. Vrhunske performanse, povećana efikasnost, maksimalna pouzdanost, jednostavno korisničko okruženje, te mala potrošnja plina, osnovne su odlike novog MAG uređaja. Plinski protočni grijač tople vode MAG pruža korisniku veliku udobnost zahvaljujući protočnom načelu, te modulirajućem plameniku. Voda koja protiče zagrijava se na namještenu konstantnu temperaturu toliko dugo dok se troši topla voda.

[tx_row]
[tx_column size=”1/2”]

Uređaji atmoMAG s priključkom na klasični dimnjak, proizvode se u dvije izvedbe ovisno o učinku, 11 lit/min te 14 lit/min. Kada je riječ o načinu paljenja plamenika, u ponudi su također dvije verzije uređaja: uređaj s pripalnim plamenom i Piezzo upaljačem – atmoMAG XZ, te uređaj s direktnim elektronskim startom na baterijski pogon – atmoMAG XI (samo 11 lit/min). Upravljačka ploča atmoMAG uređaja ima dva okretna regulatora putem kojih se vrši odabir učinka uređaja, te namještanje temperature vode.

Učinak uređaja moguće je podesiti u deset stepeni, između 50 i 100% nazivnog učinka. Smanjivanjem učinka uređaja, te njegovom prilagodbom na stvarnu potrebnu vrijednost, moguće je postići manju izlaznu temperaturu vode, a time i manju potrošnju plina. Uređaj isporučuje toplu vodu neovisno o protoku, te temperaturi ulazne hladne vode. Uz pomoć regulatora, moguće je mijenjati temperaturu na sljedeći način: što je temperatura viša, protok vode je manji odnosno što je temperatura niža, protok vode je veći.

Kada je riječ o načinu paljenja plamenika, u ponudi je više različitih verzija uređaja:

 • atmoMAG XZ: uređaji su s pripalnim plamenom i upaljačem Piezzo
 • atmoMAG XI: uređaji posjeduju izravni elektronski start na baterijski pogon
 • atmoMAG GX: uređaji posjeduju generator s turbinom koji uslijed protoka vode daje potrebnu struju za paljenje plamenika.

Vaillant atmoMAG

 • atmoMAG XZ: uređaj s pripalnim plamenom
 • atmoMAG XI: uređaj s izravnim elektronskim startom, te baterijskim paljenjem (1,5V)
 • uređaj radi samo dok se troši topla voda
 • modulirajući plamenik (40 do 100%)
 • „OPTI MOD“ funkcija: regulacija učinka te temperature tople vode
 • priključak uređaja na klasičan dimnjak
 • integrisani senzor dimnih plinova
 • moguć rad na ukapljeni plin

[/tx_column]
[tx_column size=”1/2”]

naljepnica

[/tx_column]
[/tx_row]

Tabela sa pregledom tehničkih podataka

 

 atmoMAG 11-0/0 XZ-mini 11-0/0 XZ 11-0/0 XI 14-0/0 XI 14-0/0 XI
Područje nazivnog toplinskog učinka kod 80/60 ºC  19,2kW 24,4kW  19,2kW  24,4kW 24,4kW
Količina istjecanja tople vode  11l/m 14l/m 11l/m 14/m 14l/m
Minimalan pritisak vodovodne mreže  0,12bar 0,15bar 0,15bar 0,17bar 0,4bar
Potrošnja plina kod nazivnog toplinskog učinka – zemni plin 2,3m3 /h 3m3 /h 2,3m3 /h 3m3 /h 3m3 /h
Potrošnja plina kod nazivnog toplinskog učinka – propan/butan  1,7kg/h  2,2kg/h 1,7kg/h 2,2kg/h 2,2kg/h
Priključak za odvod dimnih plinova  110mm 130mm 110mm 130mm 130mm
Dimenzije uređaja (vxšxd)  580x310x243 680x350x259 680x350x259 680x350x259 680x350x259
Proizvođač

Vaillant

Snaga uređaja

19kW, 24kW


Notice: Undefined offset: 0 in /home/httpd/docs/lukftp/wordpress/wp-content/themes/luk/functions.php on line 339