Sunsystem spremnici za vodu

LUK_garancija

Spremnici Sunsystem su raspoloživi u izvedbama sa jednom ili dvije spirale u cilju korištenja energije iz vanjskih izvora, poput solarnih sistema, kotlova na biomasu, toplotnih pumpi i slično. Kvalitet izolacije spremnika je ključni faktor za njegovu sposobnost očuvanja akumulirane toplote i energetsku efikasnost. Svi izmjenjivači toplote su projektovani sa velikom površinom za prenos toplote, radi postizanja maksimalnog koeficijenta iskorištenja. Svi Sunsystem spremnici mogu opciono biti opremljeni sa setom za električno grijanje, kao rezervnim izvorom toplote.

Share this product


Notice: Undefined offset: 0 in /home/httpd/docs/lukftp/wordpress/wp-content/themes/luk/functions.php on line 228

Notice: Undefined variable: html in /home/httpd/docs/lukftp/wordpress/wp-content/themes/luk/functions.php on line 242

[tx_row]
[tx_column size=”1/2”]

Sunsystem spremnici za vodu

  • Serija S – podni, samostojeći spremnici za vodu
  • Serija SWP – spremnici za toplotne pumpe
  • Serija P – bafer spremnici za sisteme grijanja
  • Serija PS – bafer spremnici za sisteme grijanja
  • Serija PBM – bafer spremnici za sisteme grijanja
  • Serija S PBM – bafer spremnici za sisteme grijanja
  • Serija KSC – kombinovani spremnici, izvedba “spremnik u spremniku”
  • Serija HYG – higijenski kombinovani spremnici
  • Serija HYG B – higijenski kombinovani spremnici
  • Serija ST – spremnici vode za solarne sisteme

 

[/tx_column]
[tx_column size=”1/2”]

[metaslider id=1999]

[/tx_column]
[/tx_row]

[tx_row]
[tx_column size=”1/2”]

Titanijumski emajl

sunsystem-ikona-1Vrela voda je agresivna prema čeliku. U cilju zaštite spremnika od korozije, on treba biti izolovan od vrele vode koja se nalazi u njemu. Svi Sunsystem spremnici za vodu su temeljito prekriveni titanijumskim emajlom sa unutrašnje strane. Zato potrošna topla voda ostaje čista, a spremnik je zaštićen od korozije.

Kvalitet izolacija

sunsystem-ikona-2Kvalitet izolacije spremnika je ključni faktor za njegovu sposobnost očuvanja akumulirane toplote i energetsku efikasnost. Svi Sunsystem podni spremnici sa kapacitetom do 500 litara su zaštićeni sa BASF čvrstom PU izolacijom, debljine 50 mm; a spremnici veće zapremine, kao i baferi i kombi spremnici isporučuju se sa demontažnom mekom PU oblogom debljine 100 mm.

Kvalitetni materijali

sunsystem-ikona-3Svi Sunsystem proizvodi su načinjeni od izabranih materijala vrhunske kvalitete, a što daje najbolje tehničke osobine i trajnost. Koriste se sirovine samo od kvalifi ciranih dobavljača, a kvalitet je provjeren od strane ugledne certifi kacijske kuće.

Obnovljiva energija

sunsystem-ikona-4Mnogi od Sunsystem spremnika zadovoljavaju standarde korištenja obnovljive energije. Koriste i indirektno i direktno grijanje i mogu koristiti toplotu dobijenu iz obnovljivih izvora. Pređite na obnovljive izvore energije i uštedite na režijskim troškovima, te doprinesite smanjenju ispuštanja ugljičnog dioksida u atmosferu.

[/tx_column]
[tx_column size=”1/2”]

Katodna zaštita

sunsystem-ikona-5U Sunsystem spremnike je ugrađena anoda i to daje sekundarnu zaštitu protiv korozije spremnika za vodu. Anoda štiti od korozije istovremeno na tri različita načina: • Smanjuje električni potencijal preko elektro-galvanske polarizacije • Stvara zaštitni film na metalnoj površini i tako je štiti od dodira sa vodom • Upija kiseonik iz vode.

Set za električno grijanje

sunsystem-ikona-6Svi Sunsystem spremnici mogu opciono biti opremljeni sa setom za električno grijanje, kao rezervnim izvorom toplote. Set za električno grijanje sastoji se od jednog ili više električnih grijača i termostata sa termičkom zaštitom. Korisnik može podesiti termostat u opsegu 30°C ÷ 80°C, a termička zaštita će se isključiti ako voda dosegne temperaturu od 95°C.

Inspekcioni otvor

sunsystem-ikona-7Veliki i pogodan inspekcioni otvor je smješten u donjem dijelu spremnika i omogućava pristup radi održavanja i čišćenja. Na otvoru je emajlirana prirubnica sa mufom za montažu električnog grijača po potrebi.

Izmjenjivači toplote

sunsystem-ikona-8Spremnici Sunsystem su raspoloživi u izvedbama sa jednom ili dvije spirale u cilju korištenja energije iz vanjskih izvora, poput solarnih sistema, kotlova na biomasu, toplotnih pumpi i slično. Svi izmjenjivači toplote su projektovani sa velikom površinom za prenos toplote, radi postizanja maksimalnog koeficijenta iskorištenja.

[/tx_column]
[/tx_row]

 

 

Proizvođač

Sunsystem


Notice: Undefined offset: 0 in /home/httpd/docs/lukftp/wordpress/wp-content/themes/luk/functions.php on line 339