Salus thermostat WiFi IT500

  • Prekidač 230V
  • 2 x Volti slobodni izlazi
  • Internetska kontrola putem pametnog telefona, tableta ili računala
  • Lokalna kontrola
  • Zidni ili stolni termostat
  • Dodirnite kontrole na termostatu
  • Frekvencija 868 MHz
  • Pogodno za primjenu grijanja ili hlađenja
  • 2 godine garancije
Šifra: 111377 Kategorija:

Share this product

iT500 Smartphone kontrolirani termostat s mogućnostima kontrolisanja grijanja i tople vode ili 2 zone grijanja.
Pristupite i kontrolisite  svoje grijanje i toplu vodu putem Interneta
Kompatibilno je sa svim pametnim telefonima, tabletom ili računalom
Vaš pametni telefon, tablet ili računalo povezuje se na sistem pomoću vaše postojeće širokopojasne veze
Unutarnji sistem koristi 868 MHz za robusnu komunikaciju
Sistem je siguran i energetski učinkovit
Sistem je bežičan, pa ga je lako instalirati
3 moguće konfiguracije sustava

Saznajte više na: https://salus-controls.ba/proizvoda/75/iT500