Midea Xtreme Save klima 7 kW

• Registruje gubitak radnog medija

• iECO mode štedi električnu energiju do 60%

• Odvod kondenzata sa dvije strane

• Filter (mrežica) za prašinu velike gustine,

dupli filter

• Samodijagnostika i automatska zaštita

• Turbo mode

• Automatski r

Share this product

• Registruje gubitak radnog medija

• iECO mode štedi električnu energiju do 60%

• Odvod kondenzata sa dvije strane

• Filter (mrežica) za prašinu velike gustine,

dupli filter

• Samodijagnostika i automatska zaštita

• Turbo mode

• Automatski r