Midea Xtreme Save klima 5 kW

  • Registruje gubitak radnog medija
  • Mod tihog rada
  • Odvod kondenzata sa dvije strane
  • Filter (mrežica) za prašinu velike gustine
  • Hladni katalizatorski filter
  • Funkcija follow me

Share this product

• Registruje gubitak radnog medija

• iECO mode štedi električnu energiju do 60%

• Odvod kondenzata sa dvije strane

• Filter (mrežica) za prašinu velike gustine,

dupli filter

• Samodijagnostika i automatska zaštita

• Turbo mode

• Automatski r

Težina 35 kg