Olimpia Splendid toplotna pumpa Sherpa

Kompaktna i efikasna toplotna pumpa zrak-voda

OBNOVLJIVE TEHNOLOGIJE Sherpa koristi toplotu iz zraka i prenosi je do sistema na efikasan način. Za svaki kW utrošene električne energije Sherpa je u stanju proizvesti više od 4 puta toplotne enrgije. Ovo znači da je 75% energije besplatno, obnovljivo i čisto.

KOMPAKTNA TEHNOLOGIJA Pažnja je stalno usmjerena na detalje, dizajn i tehničke karakteristike komponenti. Na ovaj način, izuzetno kompaktni proizvodi su dobro osmišljeni, projektovani i proizvedeni što se ogleda u minimalnim dimenzijama proizvoda. Inžinjeri su omogućili da troputni ventil upravlja toplom sanitarnom vodom. Smanjena veličina proizvoda omogućava njegovu ugradnju unutar kuhinjskog elementa.

INVERTERSKI SISTEM Neprekidno upravljanje snagom u funkciji toplotnog opterećenja: optimalna potrošnja osigurava uštedu energije od 30% u odnosu na sisteme sa standardnim kompresorima.

PAMETNO UPRAVLJANJE Potpuno razvijena od strane Olimpia Splendid, upravljačka jedinica je izuzetno fleksibilna i podesiva preko prednjeg korisničkog panela. Ona sadrži sve napredne funkcije za kontrolu različitih tipova sistema toplotnih pumpi. Logika njenog rada je u praćenju godišnjeg doba, zahtjeva termalnog opterećenja i podešavanju frekvencije rada mašine na osnovu razlike između temperature vanjskog okruženja i temperature polazne vode.

Kategorija:

Share this product

KARAKTERISTIKE

Troputni ventil ugrađen u unutrašnju jedinicu za distribuciju polaznog voda sistema do spremnika PTV-a: pojednostavljuje instaliranje.[tx_spacer size=”16″] Proizvodi PTV temperature do 60 °C[tx_spacer size=”16″]
Upravljane PTV-om: Sherpa može upravljati PTV-om izuzetno jednostavno pomoću dvije metode: senzor vode ugrađen u spremnik ili kontaktni termostat unutar spremnika.[tx_spacer size=”16″]Klimatske krivulje sa senzorom vanjske temperature: dostupne su dvije krive, jedna za hlađenje druga za grijanje. Krivulje omogućavaju promjenu temperature sistema u skladu sa vanjskim klimatskim uslovima, podešavajući ulaznu temperaturu prema zahtjevima grijanja objekta kako bi se uštedila energija.[tx_spacer size=”16″]Dvije podesive tačke u režimu hlađenja, tri podesive tačke u režimu grijanja (jedna od njih za PTV): podesive tačke se također mogu birati preko daljinskog upravljača.[tx_spacer size=”16″]Dvostepeni električni grijač: podesiv za jednostepeni ili dvostepeni rad kao podrška radu toplotne pumpe kroz jednostavnu konfi guraciju elektronskog upravljanja trenutno zahtijevanog termalnog kapaciteta toplotne pumpe. Svaki stepen se aktivira prema trenutnim potrebama toplotne snage kako bi se optimizirala potrošnja energije.[tx_spacer size=”16″]Dnevni program sa noćnim režimom: Noćni režim pruža uštedu energije do 20%.[tx_spacer size=”16″]Kompletno upravljanje anti-legionela ciklusom.[tx_spacer size=”16″]Ekološki gas R410A.

TEHNIČKI DETALJI

KOMPAKTNA TEHNOLOGIJA – Konstrukcija je takva da uključuje sve neophodne komponente za rad sistema grijanja/hlađenja i produkcije PTV-a. Uključivanjem troputnog prekretnog ventila pojednostavljena je instalacija za PTV i ostvaruje se ušteda na vremenu prilikom instalacije.

[wp-svg-icons icon=”download-3″ wrap=”i”] tehničke informacije

Proizvođač

Olimpia Splendid